KAJ JE 2030?

Namen Zavoda 2030 je oživitev prostora, tako fizično v prostoru in stavbi v kateri se nahaja, torej 2. nadstropje v stolpnici bivše Zlatarne, kot tudi posameznike, najprej v naši lokalni skupnosti, hkrati pa tudi širše v Sloveniji in s sodelovanjem z raznimi organizacijami po Evropi in svetu, tudi biti del svetovne zgodbe.

Zavod 2030 smo posamezniki, ki smo opazili, da družba in svet kot delujeta danes, ne delujeta v dobrobit vseh. Delujemo, da bi to spremenili. Zato so teme s katerimi se ukvarjamo in jih želimo razširjati v našem lokalnem okolju: trajnostni razvoj, vseživljenjsko učenje, kultura miru, podjetništvo z družbenim učinkom, krožno gospodarstvo, medgeneracijsko in medsektorsko sodelovanje, industrija 4.0 in druge... Aktivnosti, ki jih izvajamo pa so: organizacija in vodenje konferenc in simpozijev, izobraževanja in delavnice, pogovori, intervjuji in paneli, umetniški dogodki, ozaveščanje, povezovanje, spodbujanje medkulturnega dialoga in sodelovanja...

V prostoru 2030 smo vseključujoči in se veselimo pogovora, obiska in sodelovanja z vsakim, ki se poistoveti z vrednotami in vsebinami katere želimo spodbujati.