SOUSTVARJAJTE Z NAMI


Račun za prenakazilo sponzorskih in donatorskih sredstev:
Delavska hranilnica, Celje
Račun št.: _________________