VIZIJA

2030 si želimo soustvarjati s skupnostjo s katero si delimo naše Celje. Hkrati se želimo povezovati zunaj meja naše regije in države.

Prostori 2030 so v ustvarjanju. Smo neprofitna organizacija in opremljamo prostor postopoma in kolikor nam omogočajo pridobljeni finančni viri, donacije in sponzorstva.

Spodaj podajamo nekaj primerov, ki slikovito ponazarjajo naše videnje prostora in skupnosti 2030 v prihodnje.

Vabimo vas, da nam pomagate soustvariti to vizijo in sodelujete in se povezujete s skupnostjo 2030. S tem se tudi zavežete, da boste delovali v skladu in z željo doseganja 17 ciljev trajnostnega razvoja. Na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj (slovenski prevod), ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende je tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti. Agenda 2030 za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko - in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.


Soustvarjajte z nami

Dvorana za dogodke


Ločene pisarne


Prostor za druženje


Smoothie, Soup, Sallad bar


Co-working prostor